rozwojowa

Encyklopedia PWN

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Warszawie (TPN), Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk,
towarzystwo nauk. ogólne, działające 1800–32;
transdeterminacja
[łac. trans ‘poprzez’, determinatio ‘granica’],
zool. zmiana determinacji rozwojowej danego fragmentu lub obszaru zarodka.
bot. przekazywanie sygnałów w komórkach roślinnych — łańcuch reakcji umożliwiających odpowiedź rośliny na sygnały pochodzące ze środowiska lub sygnały (wewnętrzne) generowane w obrębie organizmu, prowadzące do zmian fizjologicznych, morfologicznych i rozwojowych w komórkach, tkankach i w całej roślinie w trakcie jej rozwoju osobniczego.
transport
[łac.],
zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych za pomocą odpowiednich środków; obejmuje zarówno samo przemieszczanie z miejsca na miejsce, jak i wszelkie czynności konieczne do osiągnięcia tego celu, tj. czynności ładunkowe (załadunek, wyładunek, przeładunek) oraz czynności manipulacyjne (np. opłaty); także dział gospodarki świadczący usługi polegające na przemieszczaniu osób i ładunków; t. bywają też nazywane zespół osób lub partia przemieszczanych ładunków.
wymiana handl. łącząca przez saharyjskie szlaki handl. Czarną Afrykę (gł. Afrykę Zachodnią) z Afryką Północną, a za jej pośrednictwem z krajami basenu M. Śródziemnego; kontakty te odegrały wyjątkowo ważną rolę w rozwoju gosp., społ. i kult. Afryki Zachodniej.
trofozoit
[gr.],
zool. faza troficzna w cyklu życiowym pasożytniczych pierwotniaków, przechodzących złożone cykle rozwojowe, np. sporowców;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia