rozwojowa

Encyklopedia PWN

zarodziec, zarodziec malaryczny, plazmodium, Plasmodium,
rodzaj pierwotniaków z podrzędu (wg innych podziałów gromady Haemosporidia) krwinkowców, typu Apicomplexa;
ogólne reguły postępowania dydaktycznego, których przestrzeganie warunkuje realizację celów kształcenia;
zaburzenie wieku rozwojowego;
m. powiatowe w województwie łódzkim, na pograniczu Wzniesień Łódzkich i Wysoczyzny Łaskiej, nad Bzurą, w Łódzkim Okręgu Przemysłowym.
zosterofilofity, Zosterophyllophyta,
gromada wymarłych roślin zarodnikowych, żyjących w dewonie;
med. bliźnięta lub potworki zrośnięte różnymi częściami ciała, powstające wskutek zaburzeń rozwojowych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia