rozwojowa

Encyklopedia PWN

nowe oryginalne rozwiązanie techniczne lub organizacyjne o charakterze użytkowym, którego powstanie ma znamiona aktu twórczego (w czym się różni od odkrycia, będącego konstatacją czegoś, co istnieje obiektywnie).
wytwórcze operacje, operacje plastyczne, operacje rekonstrukcyjne,
med. zabiegi chirurgiczne wykonywane w celu odtworzenia lub korekcji kształtu, przywrócenia czynności lub ciągłości części ciała w przypadkach wrodzonych lub nabytych zniekształceń, blizn szpecących i wad rozwojowych;
ekon. nazwa koncepcji stanu równowagi światowej (nadana przez jej krytyków i powszechnie używana), przedstawionej 1972 przez zespół pod kierownictwem D.L. Meadowsa w I Raporcie dla Klubu Rzymskiego (wydanie polskie pt. Granice wzrostu 1974);
kwartalnik poświęcony problemom naukoznawstwa,
zapobieganie ciąży, antykoncepcja,
med. dobrowolne i okresowe zapobieganie zapłodnieniu lub rozwojowi ciąży
zarodek, embrion,
zool. powstały w wyniku zapłodnienia lub partenogenezy organizm zwierzęcy na pierwszym etapie cyklu rozwojowego;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia