roztworu przesyconego

Encyklopedia PWN

roztwór o większej, względem roztworu nasyconego, zawartości substancji rozpuszczonej.
jednorodna mieszanina substancji, tj. mieszanina stanowiąca jedną fazę;
zarodkowanie, nukleacja,
fiz. wstępny etap procesu tworzenia się nowej fazy (faza, przemiana fazowa).
rodzaj obróbki cieplnej;
techn. składnik strukturalny wielu stopów żelaza powstający w wyniku izotermicznej (zwykle) przemiany przechłodzonego do temp. 550–250°C austenitu;
hutn. operacja obróbki cieplnej stopów metali uprzednio przesyconych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia