roztworem nasyconym

Encyklopedia PWN

jakościowe i ilościowe oznaczanie chem. składu mieszanin gazowych.
iloczyn aktywności jonów powstałych w procesie dysocjacji substancji w roztworze nasyconym tej substancji;
impregnacja
[łac.],
impregnowanie,
nasycenie podłoża (drewno, płótno, papier, skóra, włókno, kamień, tynk) środkami zabezpieczającymi i wzmacniającymi;
tworzenie się i wzrost kryształów (lub krystalitów);
związek nieorganiczny, sól;
pojedynczy kryształ lub krystalit nie wykazujący zrostów, pęknięć i wrostków innych substancji;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia