rozszczepiania się cech

Encyklopedia PWN

genet. podstawowe reguły dotyczące przekazywania cech warunkowanych genetycznie podczas rozmnażania płciowego, sformułowane 1866 przez G.J. Mendla w wyniku wieloletnich badań nad dziedziczeniem u samopylnej rośliny — grochu siewnego;
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii;
elastooptyka
[łac. elasticus ‘sprężysty’, gr. optikós ‘wzrokowy’ < optós ‘widzia(l)ny’],
optyka naprężeń, fotosprężystość,
doświadczalna metoda analizy stanu naprężenia i odkształcenia w ciałach stałych —
teoria tłumacząca właściwości elektronowe ciał stałych w oparciu o mechanikę kwantową.
grupa różnorodnych pod względem obrazu klinicznego zapalnych chorób układowych tkanki łącznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia