rozłączne

Encyklopedia PWN

mat. dział topologii zajmujący się badaniem, gł. za pomocą pojęć algebraicznych, położeń krzywych zwykłych zamkniętych, czyli tzw. węzłów, w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej ℝ3.
zwora, kotwica,
elektrotechn. rozłączna część magnetowodu, wykonana z materiału magnetycznie miękkiego (magnetyczne materiały) o dużej przenikalności magnetycznej i dużym namagnesowaniu nasycenia (namagnesowanie);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia