rozłączne

Encyklopedia PWN

mat. jeżeli R jest relacją równoważności, określoną w zbiorze A, to A rozpada się na rozłączne podzbiory, zw. klasami abstrakcji, takie że 2 elementy x i y zbioru A należą do tej samej klasy abstrakcji wtedy i tylko wtedy, gdy pomiędzy x i y zachodzi relacja R;
połączenia elementów maszyn, połączenia części maszyn,
powiązanie elementów maszyn ograniczające albo uniemożliwiające ich względny ruch;
mat. powierzchnia będąca sumą skończonej liczby wielokątów spełniających pewne dodatkowe warunki, np. 2 wielokąty o wspólnym boku nie leżą w jednej płaszczyźnie, dla dowolnych 2 wielokątów p.w. istnieje ciąg wielokątów, takich że sąsiednie elementy ciągu mają wspólne krawędzie, a pierwszym i ostatnim wyrazem ciągu są właśnie wybrane wielokąty;
mat. relacja w zbiorze A, która jest zwrotna, symetryczna i przechodnia (relacja);
rozrywkowa muzyka, muzyka popularna, muzyka lekka,
w dzisiejszym rozumieniu — muzyka obejmująca gatunki, które charakteryzują się łatwością w odbiorze (mają tym samym możność szybkiego rozpowszechniania się) i stanowią formę rozrywki dla szerokich kręgów społecznych, a pod względem komercyjnym — dobrze sprzedający się towar dzięki swemu masowemu odbiorowi.
selektor
[łac.],
mat. termin związany z zagadnieniem wyboru elementów z niepustych zbiorów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia