rozłączne

Encyklopedia PWN

mat. zbiory niemające elementów wspólnych, czyli takie, że ich część wspólna jest zbiorem pustym.
zdarzenia losowe rozłączne, zdarzenia wyłączające się,
mat. zdarzenia losowe, które nie mogą zajść jednocześnie, np. wyrzucenie jednocześnie „orła” i „reszki” w jednokrotnym rzucie monetą.
pogląd mówiący, że stan każdego izolowanego układu fiz. w chwilach późniejszych jest jednoznacznie określony przez tzw. dane początkowe, tj. stan układu w chwili początkowej;
paradoksalny rozkład kuli, paradoks (Hausdorffa–)Banacha–Tarskiego,
mat. twierdzenie, które 1924 udowodnili S. Banach i A. Tarski, uogólniając wcześniejszy przykład F. Hausdorffa;
miara, miara zbioru,
mat. jedno z pojęć teorii funkcji rzeczywistych uogólniające pojęcie długości odcinka, pola obszaru, objętości.
mat. pojęcie, za pomocą którego definiuje się liczby rzeczywiste;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia