ropa naftowa

Encyklopedia PWN

naturalna, ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (związki aromatyczne).
procesy technol., którym poddaje się ropę naftową w celu otrzymania różnych frakcji węglowodorowych (gazowych, ciekłych i stałych), będących — bezpośrednio lub po uszlachetnieniu — gotowymi produktami handlowymi;
rafineria ropy naftowej, pot. rafineria nafty,
zakład przem., w którym ropę naftową przerabia się na handl. produkty naftowe i podstawowe surowce do syntez chem.;
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową, ang. Organization of the Petroleum Exporting Countries Wymowa(OPEC Wymowa),
międzynarodowa organizacja krajów producentów ropy naftowej;
Organizacja Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową, ang. Organization of Arab Petroleum Exporting Countries Wymowa (OAPEC Wymowa),
organizacja międzyrządowa państw arabskich, założona 1968 w Bejrucie przez Arabię Saudyjską, Kuwejt i Libię;
Ropa, w górnym biegu Blechnarka,
rz., lewy dopływ Wisłoki, płynie z Beskidu Niskiego przez Obniżenie Gorlickie do Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej, w woj. małopolskim;
w. gminna w woj. małopol., w pow. gorlickim, w Beskidzie Niskim, w dolinie Ropy;
mieszanina węglowodorów (o stosunku atomowym wodoru do węgla ok. 1,25) wydzielona z półproduktów uwodornienia węgla, frakcja o temperaturze wrzenia poniżej 350°C;
Naftowe Kamienie, Neft Daşları,
osiedle miejskie w Azerbejdżanie, na M. Kaspijskim, ok. 40 km od brzegów Płw. Apszerońskiego;
frakcja destylacji ropy naftowej, wrząca w temperaturze 40–70°C;
obszar występowania ropy naftowej i gazu ziemnego na Pogórzu Środkowobeskidzkim, w woj. małopolskim i podkarpackim;
Wołżańsko-Uralskie Zagłębie Naftowe, Wọłgo-Urạlskaja nieftiegazọnosnaja prowincyja, Drugie Baku,
drugie po Zachodniosyberyjskim zagłębie naftowe w Federacji Ros. (jedno z największych na świecie).
Zachodniosyberyjskie Zagłębie Naftowe, Zạpadno-Sibịrskaja nieftiegazonọsnaja prowịncyja,
największe ze znanych złóż gazu ziemnego i drugie (po Zat. Perskiej) ropy naftowej na Ziemi, w Rosji, na Niz. Zachodniosyberyjskiej (gł. w obw. tiumeńskim, tomskim, nowosybirskim, omskim);
największy polski producent i dystrybutor paliw, jeden z największych w Europie Środkowej,
zagłębie ropy naftowej w Kazachstanie, między M. Kaspijskim a Uralem Południowym i wyż. Ustiurt;
Łukasiewicz Ignacy (Jan Józef), ur. 23 III 1822, Zaduszniki k. Tarnowa, zm. 7 I 1882, Chorkówka k. Krosna,
polski aptekarz, pionier europejskiego przemysłu naftowego.
dział techniki obejmujący całokształt procesów związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych, ich przeróbką (wzbogacanie kopaliny) w celu racjonalnego wykorzystania i dostosowania do potrzeb użytkowników; również dział gospodarki.
brazylijski koncern naftowy, jeden z największych na świecie;

Materiały dodatkowe

miasto we Włoszech, założone jako schronienie na wyspach laguny weneckiej.

Słownik języka polskiego PWN

ropa naftowa «ciekły surowiec kopalny barwy brunatnej, służący do produkcji paliw oraz asfaltu, koksu, smarów itp.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia