rolnik

Encyklopedia PWN

pismo społ.-polit. dla mieszkańców wsi, wyd. 1952–96 w Warszawie.
nazwa powiatowych rolniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu organizowanych w Poznańskiem pod zaborem pruskim;
Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, do 1981 Centralny Związek Kółek Rolniczych, 1981–82 Centralny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych,
zał. 1959 organizacja społ.-gosp. rolników indywidualnych, związana z ZSL, następnie PSL;
Niezależna Partia Drobnych Rolników, węg. Független Kisgazdapárt,
węgierska partia agrarna, założona 1930;
czasopismo, wyd. od 1990 w Warszawie, do 1995 przez NSZZ RI „Solidarność”;
ludowy ruch w Europie,
chłopski ruch polit., zapoczątkowany w wielu krajach eur. na przeł. XIX i XX w.;
formy spółdzielni działających w środowisku wiejskim od poł. XIX w. związanych zwłaszcza z zaopatrzeniem i zbytem, przetwórstwem płodów rolnych, usługami roln., produkcją rolną, działalnością oszczędnościowo-pożyczkową;
Miczyński Kazimierz (st.), ur. 3 III 1868, Nowy Sącz, zm. 28 VII 1918, Lwów,
ojciec Kazimierza mł., rolnik;
ekon. stosunek cen artykułów nabywanych przez rolników do cen produktów przez nich sprzedawanych (tzw. nożyce nr 1) oraz stosunek cen uzyskiwanych przez wytwórców rolnych za ich artykuły do cen płaconych przez konsumentów za produkty żywnościowe (tzw. nożyce nr 2);
wielopłaszczyznowy ruch na rzecz demokratyzacji i głębokich reform ustrojowych PRL;
Damara, Bergdama,
lud afryk. zamieszkujący Namibię;
instytucje publiczno-prawne samorządu gospodarczego rolnictwa;
Izydor Oracz,
gr. Isis ‘bogini egipska’; doron ‘dar’; ‘dar Izydy’,
ur. ok. 1080, okolice Madrytu, zm. ok. 1130(?), Madryt,
hiszpański rolnik.
organizacje oporu społecznego;
typ makrostruktur i stosunków społ.-ekon., przy których współistnieją nadwyżki produktów rolnych i żywnościowych oraz ich niedobory, a polityka gosp. nie jest w stanie zapewnić równowagi między tempem wzrostu produkcji rolnej a tempem wzrostu popytu na żywność.
Lepper Andrzej, ur. 13 VI 1954, Stowięcino k. Lęborka, zm. 5 VIII 2011, Warszawa,
działacz związkowy i polit., rolnik;
Mycielski Ludwik, ur. 13 IV 1854, Warszawa, zm. 6 I 1926, Gembice k. Gostynia,
działacz społ. i polit. w Wielkopolsce, rolnik-hodowca;
stosowana w Polsce forma następstwa w indywidualnych gospodarstwach rolnych, związana z systemem ubezpieczeń społ. rolników uregulowanym w ustawie z 1990.

Słownik języka polskiego PWN

rolnictwo
1. «dziedzina gospodarki obejmująca uprawę ziemi i roślin oraz hodowlę zwierząt»
2. «zespół nauk związanych z tą dziedziną»

• rolniczy • rolniczo • rolnik • rolniczka
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia