rolne

Encyklopedia PWN

szczególny rodzaj reformy rolnej w Polsce, mający charakter akcji ogólnonar., dotyczący użytków rolnych na ziemiach zachodnich i północnych przejętych na własność państwa i włączonych do Państwowego Funduszu Ziemi;
Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR), od 1976 Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej,
wielkoobszarowe przedsiębiorstwo państwowe,
jednostka gospodarcza wyodrębniona pod względem prawnym i ekonomicznym, której głównym celem jest wytwarzanie i zbyt produktów rolnych;
w Polsce stosuje się 2 definicje p.r.: pierwsza określa je jako całokształt norm prawnych regulujących stosunki społ. związane z kształtowaniem ustroju rolnego, w tym także produkcji rolnej i rynku rolnego (P. Czechowski, M. Korzycka-Iwanow, S. Prutis, A. Stelmachowski); druga, nieco zmodyfikowana, określa p.r. jako zespół instytucji i rozwiązań prawnych o charakterze szczególnym, podyktowanym specyfiką rolnictwa jako odrębnego działu gospodarki, które tworzą ramy prawne (strukturalne i techn.) dla działalności produkcyjnej w rolnictwie, jak też dla przetwarzania i obrotu produktami rolnymi (A. Lichorowicz).
grunty użytkowane rolniczo;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia