rod

Encyklopedia PWN

formacje wojsk. tworzone na terytoriach ZSRR okupowanych przez Niemców spośród miejscowej ludności i byłych żołnierzy Armii Czerwonej;
1204–1432 państwo na Peloponezie;
afrykańskie religie rodzime, zw. też afrykańskimi religiami tradycyjnymi,
systemy wierzeń i praktyk rel. ludów Czarnej Afryki.
ród władców Bahrajnu;
Andronik I Komnen, Andrónikos Komnēnós, ur. ok. 1118, zm. 1185,
cesarz bizant. IV 1182–IX 1185, syn Izaaka, brata Jana II Komnena;
Anicjusze, Anicii,
rzym. arystokratyczny ród senatorski, bardzo wpływowy w późnym antyku;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia