rod

Encyklopedia PWN

rodzina szlachecka herbu Pobóg.
ród magnacki herbu Szreniawa;
wł. rodzina szlachecka rodem z Urbino;
Musakiosowie, Muzakët,
albański ród możnowładców;
Oraonowie, nazwa własna Kurukh,
jedno z najliczniejszych plemion Adiwasi w Indiach (ok. 1,9 mln, koniec XX w.), żyjące głównie w Biharze (ponad 1 mln) oraz w Bengalu Zachodnim (438 tys.), Orisie (215 tys.), Madhja Pradeś (89 tys.) i Maharasztrze (71 tys.);
etnogr., socjol. grupa społ. oparta na więzi krwi, obejmująca pewną liczbę rodzin wywodzących swe pochodzenie (rzeczywiste bądź symbol.) od wspólnego przodka, mających wspólną nazwę (nazwisko, herb).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia