rod

Encyklopedia PWN

Siedem Rodów, Heptaradici,
nazwa Słowian zajmujących w 2. poł. VII w. terytorium między Starą Płaniną a Dunajem;
rzekoma bulla pap. Grzegorza XVI do chłopów pol. z lat 40. XIX w., autorstwa P. Ściegiennego;
ród szlachecki herbu Ogończyk, osiadły na Pomorzu Gdańskim i w Wielkopolsce;
w średniowiecznej Polsce związek rodzin wspólnego pochodzenia, integrujący wspólnym herbem i nazwą rozgałęzione środowiska krewnych w linii męskiej;
Ashikaga
[aśikaga],
japoński ród magnacki wywodzący się z rodu Minamoto.
magnacki ród książęcy herbu Pogoń Litew., wywodzący się od Konstantego Olgierdowicza, księcia na Czartorysku (Wołyń; od nazwy tej miejscowości pochodzi nazwisko rodu), syna wielkiego księcia litew. Olgierda, wnuka Giedymina, brata Władysława II Jagiełły.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia