roślinne

Encyklopedia PWN

ekol. każde naturalne zgrupowanie roślin różnych gatunków (bez względu na skład gatunkowy) występujących na danym obszarze, stanowiące pewną przestrzenną całość;
pędy wytworzone przez genotypowo niejednorodne wierzchołki;
żelowate wydzieliny komórek roślinnych lub produkty lizy ścian komórkowych, zawierające silnie uwodnioną mieszaninę różnych wielocukrów, głównie typu pektyn i/lub hemiceluloz;
naturalne, barwne związki chemiczne pochodzenia roślinnego;
estrogeny roślinne
[gr.],
fitoestrogeny,
hormony roślinne (fitohormony) steroidowe (np. estron, estriol) lub niesteroidowe (np. genisteina, kumestrol);
płynne zawartości różnego typu komórek roślinnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia