rezonansu magnetycznego

Encyklopedia PWN

EPI, ang. echo planar imaging,
med. → tomografia (rezonansu magnetycznego).
Merkury, symbol ,
astr. najbliższa Słońca i najszybciej poruszająca się po niebie planeta Układu Słonecznego.
wielkości charakteryzujące wewn. budowę jąder atomowych oraz oddziaływanie tych jąder z polem zewnętrznym.
wizualizacja narządów wewn. człowieka metodami nieinwazyjnymi za pomocą specjalistycznej aparatury diagnostycznej;
obrazowanie echoplanarne, ang. echo planar imaging (EPI),
jedna z technik (obecnie najszybsza) akwizycji danych stosowana w tomografii rezonansu magnetycznego.
TOF, ang. time of flight, angiografia czasu przepływu,
jedna z technik angiografii rezonansu magnetycznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia