rezonansowy

Encyklopedia PWN

obwód elektr.,
fiz. pochłanianie fotonów o częstotliwości ν = (EnE0)/h, gdzie En i E0 — odpowiednio energia układu pochłaniającego w stanach wzbudzonym i podstawowym, h — stała Plancka.
część instrumentu muz. o stosunkowo dużej powierzchni, współdrgająca na zasadzie rezonansu z jego wibratorem, np. struną;
urządzenie wytwarzające drgania elektr. (zmienne przebiegi elektr.; przebieg wielkości fizycznej) w wyniku przetwarzania energii elektr. dostarczanej ze źródła zasilania prądu stałego.
rezonans
[łac.],
fiz. szybki wzrost amplitudy drgań układu fiz., gdy częst. zewn. drgań wymuszających f jest zbliżona do częst. drgań własnych układu f0;
rezonator
[łac.],
techn. układ mech. lub elektr., w którym zachodzą drgania rezonansowe (rezonans, drgania).
instrument muzyczny z grupy chordofonów smyczkowych (chordofony).
chrotta, crota, rota, rotta, crwth,
instrument muz. z grupy chordofonów smyczkowych, rodzaj liry o płaskim, podłużnym pudle rezonansowym;
substancje farmakologiczne wprowadzane do organizmu człowieka w celu powiększenia kontrastu obrazu struktur ciała, np. narządów (lub ich czynności) podczas badań wizualizacyjnych (diagnostyki obrazowej), zwłaszcza w rentgenodiagnostyce i MRI.
wielkość bezwymiarowa charakteryzująca drgające układy mech., akustyczne lub elektryczne;
drgania (o małej amplitudzie) atomów tworzących sieć krystaliczną wokół ich położeń równowagi.
fortepian
[wł. forte ‘mocno’, piano ‘cicho’],
instrument muzyczny z grupy chordofonów uderzanych (chordofony);
lira
[gr.],
instrument muz. z grupy chordofonów szarpanych lub smyczkowych;
badania (metody) dostarczające informacji o stanie materiałów oraz wykonanych z tych materiałów elementów, urządzeń, instalacji w sposób, który nie wpływa na ich przydatność użytkową.
obwód elektr., w którym powstają drgania elektr., tj. okresowe zmiany napięcia i natężenia prądu elektrycznego;
rebec, rebek, rubeba, rubella,
instrument muz. pochodzenia arabskiego, z grupy chordofonów smyczkowych (chordofony);
rebec, rebek,
instrument muz. pochodzenia arabskiego, z grupy chordofonów smyczkowych
sarangi
[sanskr.],
indyjski instrument muzyczny, chordofon smyczkowy;
lud. perski instrument muz. z grupy chordofonów;

Słownik języka polskiego PWN

rezonans
1. zob. pogłos w zn. 1.
2. «dobra słyszalność dźwięków w pomieszczeniu»
3. «czyjaś reakcja na coś»
4. «znaczne wzmożenie drgań niektórych obiektów pod wpływem zewnętrznych drgań o częstotliwości zbliżonej do drgań własnych tych obiektów»
5. «zjawisko wzmocnienia dźwięku spowodowane pobudzeniem ciała sprężystego sąsiadującego ze źródłem dźwięku do drgań o tej samej częstotliwości»

• rezonansowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia