rewolucyjny

Encyklopedia PWN

Rewolucyjny Ruch Narodowy, Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR),
boliwijska partia polit., zał. 1941;
Rewolucyjny Ruch Tupaca Amaru, hiszp. Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA),
miejski ruch partyzancki o orientacji marksistowsko-leninowskiej w Peru;
Bułgarski Rewolucyjny Komitet Centralny, Byłgarski rewolucionen centralen komitet,
bułgarska organizacja niepodległościowa 1869–76;
twór polityczny mający pełnić na ziemiach polskich zajętych przez Armię Czerwoną funkcję naczelnej władzy o charakterze państwowym;
Amerykański Ludowy Sojusz Rewolucyjny, hiszp. Alianza Popular Revolucionaria Americana,
latynoamer. ruch polit., → APRA.
jest kalendarzem słonecznym wprowadzonym 1793 we Francji, pocz. 22 IX 1792 — dzień proklamowania republiki, był pierwszym dniem pierwszego roku ery republikańskiej
Narodowy Ruch Rewolucyjny, hiszp. Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR),
boliwijski partia polit., zał. 1941;
pol. formacja wojsk. walcząca 1917 po stronie bolszewików, → Biełgorodzki Pułk.
organ sądowy w okresie rewolucji fr. 1789–99;
rewolucyjne komitety w Rosji, rewolucyjne komitety wojskowe, rewkomy,
bolszewickie sztaby przewrotów zbrojnych i pierwsze organy wojsk.-porządkowe po przejęciu przez bolszewików władzy (pot. rewkom lub wojenrewkom);
wg leninowskiej typologii teoretycy i działacze społ. XIX w. dążący w krajach eur. do likwidacji feudalizmu lub jego pozostałości przez rewolucyjne wprowadzenie w życie zasad demokr.-liberalnych, zwłaszcza zniesienia przegród stanowych i uwłaszczenia chłopów;
Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii, hiszp. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
największa kolumbijska organizacja partyzancka,
rewolucyjno-demokr. organizacja emigr., działająca w Wielkiej Brytanii 1856–61 i kontynuująca ideologię gromad Ludu Polskiego ;
Białoruska Partia Socjal-Rewolucyjna, Biełaruskaja sacyjał-rewalucyjnaja partyja,
białoruska partia rewolucyjna, zał. 1918;
partia polit., utworzona X 1926 przez grupę działaczy PPS popierających działania J. Piłsudskiego po przewrocie majowym 1926, skupionych wokół R. Jaworowskiego;
Polska Partia Socjalistyczna-Frakcja Rewolucyjna, PPS-Frakcja Rewolucyjna, PPS-Frakcja,
partia polit., utworzona XI 1906 w wyniku rozłamu w PPS podczas jej IX zjazdu;
Ruch Lewicy Rewolucyjnej, hiszp. Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR),
boliwijska partia polit.,
Wewnętrzna Macedońska Organizacja Rewolucyjna (WMOR), Vnutrena Makedonska Revolucionarna Organizacija,
tajny ruch macedoński w Macedonii i Tracji (Odrynie).

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

rewolucja
1. «zbrojne wystąpienie dużej części społeczeństwa przeciw istniejącej władzy, mające na celu zmianę ustroju w państwie»
2. «proces gwałtownych zmian w jakiejś dziedzinie»
3. pot. «intensywny, nieprzyjemny proces zachodzący w organizmie człowieka»
4. pot. «duża zmiana»

• rewolucyjny • rewolucyjnie • rewolucyjność
kalendarz republikański, rewolucyjny «kalendarz wprowadzony we Francji po Wielkiej Rewolucji Francuskiej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia