rewolucyjny

Encyklopedia PWN

Rewolucyjny Ruch Narodowy, Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR),
boliwijska partia polit., zał. 1941;
Rewolucyjny Ruch Tupaca Amaru, hiszp. Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA),
miejski ruch partyzancki o orientacji marksistowsko-leninowskiej w Peru;
Bułgarski Rewolucyjny Komitet Centralny, Byłgarski rewolucionen centralen komitet,
bułgarska organizacja niepodległościowa 1869–76;
twór polityczny mający pełnić na ziemiach polskich zajętych przez Armię Czerwoną funkcję naczelnej władzy o charakterze państwowym;
Amerykański Ludowy Sojusz Rewolucyjny, hiszp. Alianza Popular Revolucionaria Americana,
latynoamer. ruch polit., → APRA.
jest kalendarzem słonecznym wprowadzonym 1793 we Francji, pocz. 22 IX 1792 — dzień proklamowania republiki, był pierwszym dniem pierwszego roku ery republikańskiej
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia