republiki

Encyklopedia PWN

państwa utworzone w XIX w. w Afryce Południowej przez Burów (ob. Afrykanerzy), emigrujących z Kraju Przylądkowego.
Za Zasługi dla Republiki Austrii, Odznaka Honorowa, niem. Das Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Βsterreich,
odznaczenie austr. o randze orderu;
Unia Demokratów na rzecz Republiki, fr. Union des démocrates pour la République (UDR),
fr. partia polit.,
Zasługi Republiki Węgierskiej, Order, węg. Erdemrend Magyar Köztarsasag,
najwyższe odznaczenie Rep. Węgierskiej;
Zasługi Republiki Włoskiej, Order, wł. Ordine al Merito della Republica Italiana,
najwyższe odznaczenie Rep. Włoskiej;
Zgromadzenie na rzecz Republiki, fr. Rassemblement pour la République Wymowa(RPR Wymowa),
fr. partia polit.;
najwyższy organ władzy państw. na Ukrainie 1918–1920;
pierwszy rząd pol. utworzony w Lublinie w nocy z 6 na 7 XI 1918 z udziałem działaczy Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Demokratycznych oraz piłsudczykowskiej Organizacji A;
Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, Order, niem. Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland,
jedyne niem. odznaczenie ogólnozwiązkowe;
republika
[łac. res publica ‘rzeczpospolita’, ‘sprawa, rzecz publiczna’],
forma państwa, przeciwstawna monarchii;
dziennik informacyjno-publicyst., wyd. 1923–39 w Łodzi;
wokalno-instrumentalny zespół rockowy, zał. 1981 w Toruniu
oficjalna nazwa państwa fr.;
Republika Hiszpańska, República Española,
hist. nazwa państwa hiszp.;
IX 1943–IV 1945 faszystowskie państwo wł., → Włoska Republika Socjalna.
państwo w środkowej Afryce, bez dostępu do morza
Republika Angielska, Commonwealth,
ustrój i okres w historii Anglii 1649–60;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

republika
1. «forma ustroju państwowego, w którym najwyższe organy władzy są powoływane w drodze wyborów na czas określony»
2. «państwo mające taki ustrój»

• republikański
republika bananowa «małe, niestabilne społecznie i politycznie państwo»
republika związkowa «republika wchodząca w skład federacji»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia