reparacje wojenne

Encyklopedia PWN

banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
Dawesa plan
[p. do:za],
plan spłaty przez Niemcy reparacji wojennych narzuconych im traktatem wersalskim 1919;
Bank Rozrachunków Międzynarodowych, ang. Bank for International Settlements, fr. Banque des Réglements Internationaux,
najstarszy międzynarodowy bank, spółka akcyjna, założona 1930, z siedzibą w Bazylei.
żaglowiec szkolny;
inflacja
[łac.],
ekon. wzrost przeciętnego poziomu cen.
jałtańska konferencja 4–11 II 1945, konferencja krymska,
konferencja w Jałcie na Krymie przywódców mocarstw walczących z Niemcami w czasie II wojny światowej: premierów ZSRR (J. Stalin) i Wielkiej Brytanii (W. Churchill) oraz prezydenta Stanów Zjednoczonych (F.D. Roosevelt),
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia