reparacje wojenne

Encyklopedia PWN

wynagrodzenie przez państwo — stronę konfliktu — szkód i strat powstałych w wyniku działań sprzecznych z prawem międzynar. i z pogwałceniem zwyczajów wojennych lub wskutek popełnionych zbrodni wojennych państwu poszkodowanemu lub jego obywatelom.
część polskich sił zbrojnych przeznaczona do obrony granic morskich państwa.
W Londynie w XIX w. i XX w. odbyło się wiele konferencji imperialnych i międzynar.;
Neuilly-sur-Seine
[nöjị sür sẹn] Wymowa,
m. we Francji, w zespole miejskim Paryża, w dep. Hauts-de-Seine, nad Sekwaną.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia