reografia

Encyklopedia PWN

nieinwazyjna diagnostyczna metoda badania przepływu krwi przez serce (reokardiografia) i naczynia obwodowe (reoangiografia) oraz oceny stanu ukrwienia tkanek, w której wykorzystuje się przewodnictwo elektr. ciała człowieka.
pletyzmografia
[gr. plēthysmós ‘powiększenie’, gráphō ‘piszę’],
metoda badania obwodowego układu naczyniowego lub oddechowego na podstawie pomiaru zmian objętości ciała wywołanych okresową zmianą wypełnienia naczyń krwią (p. klasyczna i p. impedancyjna) lub zmianą wypełnienia płuc powietrzem podczas oddychania (p. całego ciała).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia