religijną

Encyklopedia PWN

Pascal
[paskạl]
Blaise Wymowa, ur. 19 VI 1623, Clermont, zm. 19 VIII 1662, Port-Royal,
francuski filozof, matematyk, fizyk i pisarz.
indywidualna lub grupowa wędrówka do miejsca uświęconego przez daną tradycję religijną, dawniej zw. też peregrynacją.
Tybet, tybet. Pö,
kraj w środkowej Azji na Wyżynie Tybetańskiej;
sztuka Żydów w diasporze.
August, Caius Octavius, Caius Iulius Caesar, Imperator Caesar Augustus, pot. Oktawian, założyciel dynastii julijsko-klaudyjskiej, ur. 63 r. p.n.e., Rzym, zm. 14 r. n.e., Nola,
pierwszy cesarz rzymski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia