religijną

Encyklopedia PWN

ruchy rel. o względnie krótkim czasie istnienia, niskim stopniu instytucjonalizacji, odznaczające się innowacjami w stosunku do tradycyjnych form życia religijnego.
uznawanie prawa innych do wyznawania religii odmiennej od religii przez siebie wyznawanej bądź do światopoglądu bezreliginego;
religiozn. w religioznawstwie część doktryny rel., ogólna teoria człowieka przekazywana w księgach świętych, mitach i obrzędach;
bractwa religijne, konfraternie,
zrzeszenia rel., których celem jest pogłębianie życia rel. członków oraz prowadzenie działalności rel. lub społecznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia