religijną

Encyklopedia PWN

Zygmunt II August, ostatni z męskiej linii Jagiellonów, ur. 1 VIII 1520, Kraków, zm. 7 VII 1572, Knyszyn,
król polski i wielki książę litewski od 1529.
Żółkiewski Stanisław, ur. 1547, Turynka k. Lwowa, zm. 6 X 1620, k. Mohylowa (Podole),
hetman wielki i kanclerz wielki koronny.
kwartalnik, wydawany 1986–90 przez Muzułmański Związek Religijny;
kultura muzyczna Żydów.
Żyrowicze, białorus. Żyrowiczy, Žyrovičy, ros. Żirowiczi, Žiroviči,
w. na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, 10 km na południe od Słonimia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia