rejestrową

Encyklopedia PWN

żołnierze kozaccy w służbie Rzeczypospolitej, od 1578 wpisani do tzw. rejestru (imiennego wykazu żołnierzy na polskim żołdzie).
objętościowa jednostka miary pojemności statku wodnego;
zbrojne wystąpienia Kozaków na Ukrainie, wywołane ograniczaniem ich swobód, zmniejszaniem rejestru kozackiego (kozacy rejestrowi) i zakazem samowolnych wypraw nad Morze Czarne, zakłócających stosunki polsko-tureckie;
Barabasz Jan, zw. Barabaszeńko, data ur. nieznana, zm. 4 V 1648,
dowódca kozacki w służbie polskiej;
ekon. rodzaj ewidencji stosowanej przez jednostki gospodarcze, mającej na celu liczbowe ujęcie w księgach rachunkowych stanów składników majątkowych (aktywa) i źródeł ich pochodzenia (pasywa) oraz zmian w tych stanach, wynikających z prowadzenia działalności i realizowania operacji gospodarczych, wyrażonych w miernikach naturalnych i pieniężnych.
organy
[gr. órganon ‘narzędzie’],
instrument muzyczny z grupy aerofonów (klawiszowych);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia