reguła pływaka

Encyklopedia PWN

fiz. reguła mnemotechn. określająca zależność między kierunkiem prądu elektr. i kierunkiem pola magnet. wytworzonego przez ten prąd; → Ampère’a reguła.
reguła mnemotechn. określająca zależność między kierunkiem prądu elektrycznego i kierunkiem pola magnet. wytworzonego przez ten prąd;
Ampère
[ãpẹ:r]
André Marie Wymowa, ur. 22 I 1775, Lyon, zm. 10 VI 1836, Marsylia,
fizyk i matematyk francuski, twórca podstaw elektrodynamiki.
żegl. pływak różnego kształtu i koloru, przymocowany do dna za pomocą kotwicy, służący jako znak nawigacyjny (pława), oznakowanie przedmiotów pod wodą, na wodzie lub ustalanych czasowo torów wodnych;
ryby, Pisces,
tradycyjnie wyodrębniana grupa kręgowców, dawniej w randze gromady;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia