reduktora

Encyklopedia PWN

reduktor
[łac.],
chem. substancja oddająca elektrony substancji redukowanej, sama ulegająca utlenieniu;
reduktor
[łac.],
przekładnia redukcyjna,
przekładnia mech. zmniejszająca prędkość obrotową wału napędzanego.
urządzenie zawierające zawór redukcyjny, służące do obniżania ciśnienia gazu wypływającego (np. z butli) lub przepływającego z jednej części gazociągu do drugiej i utrzymania stałej wartości tego ciśnienia;
redoksometria
[łac.-gr.],
dział chemiczny analizy miareczkowej, w której jako odczynników miareczkujących (titrantów) używa się roztworów utleniaczy — oksydymetria, lub reduktorów — reduktometria;
piec szybowy do wytapiania surówki z rud żelaza;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia