reduktometrii

Encyklopedia PWN

reduktometria
[łac.-gr.],
chem. dział redoksometrii obejmujący bezpośrednie oznaczanie utleniaczy (lub pośrednie reduktorów) przez miareczkowanie mianowanymi roztworami reduktorów.
redoksometria
[łac.-gr.],
dział chemiczny analizy miareczkowej, w której jako odczynników miareczkujących (titrantów) używa się roztworów utleniaczy — oksydymetria, lub reduktorów — reduktometria;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia