recesywne

Encyklopedia PWN

metoda hodowlana w zootechnice (zw. dawniej chowem wsobnym);
kojarzenie wsobne, chów wsobny, inbred,
w hodowli roślin obcopylnych zapylanie roślin ich własnym pyłkiem, w celu uzyskania homozygotycznych linii wsobnych;
genet. podstawowe reguły dotyczące przekazywania cech warunkowanych genetycznie podczas rozmnażania płciowego, sformułowane 1866 przez G.J. Mendla w wyniku wieloletnich badań nad dziedziczeniem u samopylnej rośliny — grochu siewnego;
med. stan, w którym osoba zdrowa wydala zarazki chorobotwórcze mogące być przyczyną choroby w jej otoczeniu;
penetracja genu
[łac.],
przenikliwość genu,
genet. częstość pojawiania się genu (dominującego lub homozygotycznie recesywnego) w fenotypie nosiciela tego genu;
recesywność, ustępowanie cech genetycznych,
zupełne lub częściowe nieprzejawianie się jakiejś cechy fenotypowej (fenotyp) w organizmie heterozygotycznym (heterozygota), mimo obecności genu warunkującego tę cechę;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia