recesywne

Encyklopedia PWN

dominowanie, panowanie cech,
genet. zjawisko polegające na tym, że na fenotyp heterozygoty wpływa tylko 1 z 2 obecnych w komórce alleli danego genu;
genet. mutacja prowadząca do śmierci niosącego ją organizmu;
gen
[gr. génos ‘ród’, ‘pochodzenie’, ‘gatunek’],
fragment DNA (lub u niektórych wirusów RNA) kodujący określone białko lub RNA.
komplementacja
[łac.],
genet. zjawisko polegające na powstawaniu fenotypu niezmutowanego (tzn. typu dzikiego) w organizmie niosącym 2 mutacje;
schorzenie dziedziczne (dziedziczenie autosomalne recesywne), polegające na nieprawidłowym wydzielaniu wszystkich gruczołów wydzielania zewnętrznego;
bielactwo, albinizm,
wrodzony (uwarunkowany genetycznie) brak lub niedobór barwników melaninowych (pigmentu) u zwierząt (również u ludzi);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia