realny

Encyklopedia PWN

wojna sowiecko-fińska 1939–40, tzw. wojna zimowa,
wojna wywołana przez agresję ZSRR na Finlandię 30 XI 1939.
walki toczone w Europie (zwłaszcza w Niemczech i Francji) XVI–XVII w. na podłożu wyznaniowym pomiędzy zwolennikami wyznań protestanckich a katolikami, przeważnie o charakterze wojen domowych;
Wołłowicz Ostafi (Eustachy), data ur. nieznana, zm. 20 XI 1587,
marszałek nadworny i podskarbi litew. od 1561, podkanclerzy litew. od 1566, kasztelan trocki od 1569, kanclerz w. litew. i kasztelan wil. od 1579;
zabawa
[łac. ludus],
zachowanie utożsamiane często z grą, wiąże się współcześnie także z pojęciem rozrywki.
Zawadzki Aleksander, właśc. Józef Antoni Zawadzki, ur. 6 V 1798, Bielsk (Śląsk Cieszyński), zm. 5 VI 1868, Brno (Morawy),
przyrodnik;
realne możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań,

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia