realny

Encyklopedia PWN

utrakwizm
[łac. uterque ‘oba’],
system nauczania:
Vasalis Margaretha, właśc. M. Droogleever Fortuyn-Leenmans, ur. 13 II 1909, Haga, zm. 16 X 1998, Roden,
poetka holenderska, tworząca w języku niderlandzkim, z zawodu psychiatra dziecięcy; przedstawicielka poezji tzw. romant. realizmu;
waloryzacja
[łac.],
ekon. zwiększenie wielkości nominalnej świadczeń finansowych, składek ubezpieczeniowych oraz wierzytelności, mające na celu zachowanie ich wartości realnej (siły nabywczej), zmniejszonej przez inflację;
Wielopolski Zygmunt Maria, hrabia, margrabia Gonzaga Myszkowski, ur. 2 V 1863, Warszawa, zm. 17 V 1919, tamże,
syn Zygmunta Andrzeja, wnuk Aleksandra, polityk konserwatywny i ugodowy, działacz gospodarczy;
najostrzejsza faza rewolucji rosyjskiej, zapoczątkowana zdobyciem władzy przez bolszewików (rewolucja październikowa w Rosji) i zakończona opanowaniem przez nich Rosji.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia