realny

Encyklopedia PWN

ogół dzieł architektury i sztuk plastycznych służących chrześcijańskim wspólnotom uznającym potrzebę istnienia wyodrębnionego miejsca kultu, a więc zarówno tym, które uznają realną Bożą obecność w świątyni (Kościół rzymskokatolicki, Kościół polskokatolicki, Kościół prawosławny), jak i tym, które taką obecność sprowadzają do wymiaru symbolicznego (Kościół ewangelicko-augsburski, Kościół ewangelicko-reformowany, wspólnota braci morawskich).
Śankara, sanskr. Śaṅkara, ur. 788(?), Kalad(?), zm. 820(?), Kedarnath,
filozof indyjski.
Taoi, Ta Oi,
grupa etniczna mieszkająca w środkowym Wietnamie (ok. 26 tys.) i Laosie;
Tarasin Jan, ur. 11 IX 1926, Kalisz, zm. 8 VIII 2009, Warszawa,
malarz i grafik;
Tarnowski Juliusz, hrabia, ur. 4 IV 1864, zm. 3 X 1917,
syn Jana Dzierżysława, działacz gospodarczy i społeczny, ziemianin;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia