realny

Encyklopedia PWN

poglądy na temat moralnego i religijnego aspektu życia społecznego, gospodarczego i politycznego, oparte na chrześcijańskiej koncepcji człowieka i społeczeństwa, stanowiące część doktryny chrześcijańskiej, zwłaszcza w katolicyzmie.
ekon. wielkość procentu (ekon. ) pobieranego od kapitału, stosunek sumy, którą płaci się za użytkowanie kapitału do wielkości tego kapitału, wyrażony w procentach;
elementarna, przykra emocja o charakterze wrodzonym, pojawiająca się w sytuacjach realnego, rozpoznawalnego zagrożenia;
Stronnictwo Pracy Narodowej, Zjednoczenie Społeczne, Grupa Pracy Społecznej,
ugrupowanie polityczne;
Suárez
[suạres]
Francisco Wymowa, ur. 5 I 1548, Grenada, zm. 25 IX 1617, Lizbona,
hiszp. jezuita, zw. Doctor Eximius; jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów XVI w.;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia