realny

Encyklopedia PWN

Shōwa ishin
[śo:ua iśin; jap., ‘restauracja, odnowa Shōwa’],
ideologia japońskich nacjonalistów (gł. młodych oficerów armii) w 1. poł. lat 30. XX w.;
ekon. realna wartość jednostki monetarnej (pieniężnej) waluty danego kraju, czyli wartość wyrażona w jednostkach produktu; wielkość koszyka dóbr i usług, który można nabyć za tę jednostkę;
dziennik informacyjno-polit., wyd. 1882–1914 w Warszawie;
somatyzacja
[gr.],
med. zjawisko przejawiania się przeżywanych trudności psychicznych, gł. przewlekłych konfliktów emocjonalnych, w postaci cielesnej (somatycznej), tzn. w postaci skarg, dolegliwości lub przejawów naśladujących skargi; dolegliwości lub objawy spowodowane realnymi stanami chorobowymi.
Spazialismo, Movimento Spaziale,
wł. ruch artyst., zainicjowany przez L. Fontanę;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia