reakcja łańcuchowa

Encyklopedia PWN

reakcje rozszczepienia ciężkich jąder wywołane neutronami, reakcja jądrowa.
reakcja chem. przebiegająca jako zespół następujących po sobie i wielokrotnie powtarzanych przemian, przy czym produkt przemiany poprzedniej jest substratem jednej lub kilku przemian następnych (łańcuch reakcji);
reakcja łańcuchowa polimerazy, ang. Polymerase Chain Reaction (PCR),
technika laboratoryjna biologii molekularnej pozwalająca na powielanie wybranego odcinka DNA in vitro;
reakcja chemiczna, przemiana chemiczna,
przemiana jednych substancji, zwanych substratami, w inne substancje, zwane produktami reakcji chemicznej;
reakcja wywołana absorpcją promieniowania elektromagnetycznego w zakresie nadfioletowym, widzialnym lub podczerwonym, które bezpośrednio lub pośrednio (poprzez cząsteczki fotosensybilizatorów) powoduje wzbudzenie elektronowe cząsteczek substratów;
chem. zespół następujących po sobie i wielokrotnie powtarzanych przemian w reakcji łańcuchowej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia