reakcją heterogeniczną

Encyklopedia PWN

reakcja chemiczna, przemiana chemiczna,
przemiana jednych substancji, zwanych substratami, w inne substancje, zwane produktami reakcji chemicznej;
kataliza
[gr. katálysis ‘rozłożenie’],
zjawisko polegające na tym, że obecność stosunkowo niewielkiej ilości obcej substancji, zwanej katalizatorem, przyspiesza reakcję chemiczną.
projektowanie takich produktów i procesów chem., które pozwalają zredukować lub wyeliminować użycie i wytwarzanie substancji niebezpiecznych;
Sabatier
[sabatjẹ]
Paul, ur. 5 XI 1854, Carcassonne, zm. 14 VIII 1941, Tuluza,
chemik francuski;
Bielański Adam, ur. 14 XII 1912, Kraków, zm. 4 IX 2016, tamże,
brat Władysława, fizykochemik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia