reakcją endoenergetyczną

Encyklopedia PWN

reakcja chem. przebiegająca w warunkach izotermicznych z pochłanianiem energii z otoczenia;
reakcja chemiczna, przemiana chemiczna,
przemiana jednych substancji, zwanych substratami, w inne substancje, zwane produktami reakcji chemicznej;
biosynteza
[gr. bíos ‘życie’, sýnthesis ‘zestawienie’],
proces, często wieloetapowy, tworzenia się złożonych związków organicznych ze związków prostych;
zachodząca w żywych organizmach endoergiczna (endoenergetyczna) reakcja przyłączania reszty fosforanowej z nieorganicznego fosforanu przez kwas adenozynodifosforowy (ADP), z utworzeniem kwasu adenozynotrifosforowego (ATP), sprzężona w komórkach z procesami dostarczającymi energii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia