reakcją egzoenergetyczną

Encyklopedia PWN

reakcja chem. przebiegająca w warunkach izotermicznych z wydzielaniem energii do otoczenia;
reakcja chemiczna, przemiana chemiczna,
przemiana jednych substancji, zwanych substratami, w inne substancje, zwane produktami reakcji chemicznej;
biosynteza
[gr. bíos ‘życie’, sýnthesis ‘zestawienie’],
proces, często wieloetapowy, tworzenia się złożonych związków organicznych ze związków prostych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia