rdze������

Encyklopedia PWN

grupa charakterystycznych chorób roślin, wywoływanych przez pasożytnicze grzyby z rzędu rdzawnikowców, zaliczanego do podstawczaków;
krucha, porowata, zwykle brunatna warstwa tlenków, wodorotlenków i niekiedy soli żelaza, tworząca się na wyrobach z żelaza i stali pod wpływem czynników korodujących;
rdzawnikowce, rdze, Uredinales,
rząd grzybów z klasy podstawczaków;
nazwa zwyczajowa fungicydu z grupy triazoli;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia