rakietowy

Encyklopedia PWN

ogólna nazwa pojazdu uzbrojonego i zwykle opancerzonego (opancerzenie), przeznaczonego do samodzielnego prowadzenia walki, wspierania działań bojowych lub dowodzenia wojskami;
materiały wybuchowe służące do nadania dużej prędkości pociskom (prochy) lub rakietom (rakietowe materiały pędne);
Xi’an, Si-an,
m. w środkowych Chinach, w dolinie rz. Wei He (dopływ Huang He); ośrodek adm. prow. Shaanxi.
wojsk. urządzenie do zapalania ładunku w pociskach do dział lub pociskach rakietowych;
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
znak wartościowy w postaci naklejki służący do pobierania lub rozliczania należności i uprawniający do określonych świadczeń, emitowany przez upoważnioną władzę lub instytucję;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia