rakietowy

Encyklopedia PWN

rodzaj turbiny cieplnej, w której czynnikiem roboczym są spaliny o wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze, wytwarzane w komorze spalania;
United Technologies Corporation
[junạıtıd teknọlədżız ko:rpərẹıszən],
amerykański koncern przemysłu lotniczego i rakietowego;
Ustinow Dmitrij F., ur. 30 X 1908, Samara, zm. 20 XI 1984, Moskwa,
marszałek Związku Radzieckiego;
ogół techn. środków walki (broń wraz z wyposażeniem niezbędnym do jej użycia, jak np. amunicja, wyrzutnie, przyrządy do kierowania ogniem): pojedynczego żołnierza (u. indywidualne), oddziałów (u. drużyny, pułku, dywizji), związków (taktycznych, operacyjnych), rodzajów wojsk (u. wojsk desantowych, pancernych), rodzajów sił zbrojnych (u. wojsk lądowych, marynarki wojennej — wojsk lotn.) lub całych sił zbrojnych.
V-pociski, niem. Vergeltungswaffe
[‘broń odwetowa’],
pociski kierowane klasy ziemia–ziemia, skonstruowane gł. w celu atakowania odległych celów.
Vickers PLC
[wı̣kərz pi: el si:],
brytyjski koncern przemysłowy, założony 1927, od 1980 wszedł w skład BMW-Rolls Royce GmbH Aero Engines;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia