rak piersi

Encyklopedia PWN

Krzyżosiak Włodzimierz, ur. 28 I 1949, Rawicz, zm. 21 XII 2017, Poznań,
biolog molekularny;
onkologia
[gr. ónkos ‘wzdęcie’, ‘guz’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział medycyny zajmujący się etiologią, patologią, epidemiologią, rozpoznawaniem, leczeniem oraz organizacją walki z chorobami nowotworowymi (nowotwór).
antyonkogeny, supresory onkogenów,
genet. geny, których produkty białkowe uniemożliwiają bądź hamują powstawanie niektórych nowotworów;
med. tkanka wywodząca się z prawidłowych tkanek ustroju, lecz wskutek utrwalonych cech patologicznych rozrastająca się w sposób niekontrolowany, nie poddający się czynnikom regulującym wzrost, dojrzewanie i czynności komórek, rosnący mimo wyeliminowania przyczyny, jeżeli jest ona znana (nowotworzenie);
med. organizacje społ. skupiające osoby zainteresowane problemami udzielania pomocy lub wsparcia chorym z określonego typu trudnościami zdrowotnymi (np. z chorobami serca, cukrzycą, rakiem piersi, autyzmem dziecięcym, chorobą Alzheimera, upośledzeniem umysłowym, schizofrenią);
farm. lek cytostatyczny hamujący podział komórki w metafazie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia