rafinatu

Encyklopedia PWN

chem. pozostałość po ekstrakcji zawierająca składniki rozdzielanej mieszaniny nierozpuszczające się w użytym do ekstrakcji rozpuszczalniku.
ekstrakcja
[łac. extractio ‘wyciągnięcie’, ‘wyjęcie’],
techn. chemiczna metoda wyodrębniania określonych składników z mieszanin ciekłych lub stałych za pomocą odpowiednio dobranych, selektywnych rozpuszczalników (o różnej zdolności rozpuszczania poszczególnych składników lub określonych ich grup);
membranowa metoda wyodrębniania składników z mieszanin ciekłych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia