radykalna

Encyklopedia PWN

współczesny nurt ekonomii marksistowskiej, zwany niekiedy ekonomią neomarksowską,
Ukraińska Partia Radykalna, ukr. Ukrajinśka Radykalna Partija (URP), pierwotnie Rusko-Ukraińska Partia Radykalna, od 1926 Ukraińska Partia Socjalistyczno-Radykalna,
pierwsza ukr. nowoczesna partia polit. zał. 1890 we Lwowie z inicjatywy m.in. I. Franki, M. Pawłyka i K. Trylowskiego
Republikańska Partia Radykalna i Radykalno-Socjalistyczna, fr. Parti Républicain Radical et Radical-Socialiste, pot. radykałowie,
fr. partia polit.;
Obywatelska Unia Radykalna, hiszp. Unión Cívica Radical (UCR),
argentyńska centrowa partia polityczna,
partia polityczna,
Ukraińska Partia Radykalna, ukr. Ukrajinśka radykalna partija (URP),
pierwsza ukr. nowoczesna partia polit., zał. 1890 we Lwowie;
Partia Radykalna, hiszp. Partido Radical,
chilijska partia polit.; zał. 1863 przez secesjonistów z Partii Liberalnej;
Ukraińsko-ruska partia radykalna, Ukrajinśko-ruśka radikalna partija
pierwsza socjalizująca ukr. partia polit., zał. 1890 przez I. Franko i M. Pawłyka w Galicji Wschodniej (od XIX w. nazwa Rusi Czerwonej), gdzie wykształcił się ukr. system wielopartyjny;
wg I. Kanta zło wrodzone naturze człowieka, poprzedzające jakikolwiek jego czyn, będące niezgłębioną tajemnicą dla ludzkiego rozumu.
Partia Lewicy Radykalnej, Parti Radical de Gauche (PRG),
fr. partia polit.; utworzona 1973 pod nazwą Ruch Lewicowych Radykałów,
radykalne ugrupowanie polit., utworzone 14 V 1934 w wyniku kryzysu w obozie Narodowej Demokracji, który doprowadził do rozłamu w Sekcji Młodych Stronnictwa Narodowego, za sprawą działaczy dawnego Obozu Wielkiej Polski, z J. Mosdorfem na czele (także T. Gluziński, H. Rossman); kierowany przez tajną Organizację Polską.
organizacja społ.-polit. reprezentująca kierunek lewicowy i radykalny ruchu lud., zał. XII 1919 przez księdza E. Okonia (prezes);
nielegalna organizacja polit. powstała 1935, → Falanga.
Stronnictwo Narodowo-Radykalne, Stronnictwo Radykalno-Narodowe, Związek Radykałów Narodowych, Radykałowie Narodowi,
nieliczna organizacja inteligencji Królestwa Pol.;
filoz. wizja Kosmosu cyklicznego, w którym różnego typu wydarzenia powtarzają się w stałych odstępach czasowych;
Organizacja Syjonistyczna w Polsce, hebr. Histadrut ha-Cijonit we-Polonija,
powstała na ziemiach pol. w okresie zaborów, od 1915 działała jawnie pod okupacją niem. (zalegalizowana 1917 pod nazwą Federacja Syjonistyczna, zrzeszająca ugrupowania syjonistyczne z poszczególnych zaborów);

Słownik języka polskiego PWN

radykalny
1. «będący skutkiem zdecydowanych, bezkompromisowych działań»
2. «dążący do zasadniczych zmian w życiu społecznym lub politycznym; też: będący wyrazem tych dążeń»

• radykalnie • radykalność
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia