radiometrię

Encyklopedia PWN

radiometria
[łac.-gr.],
jądrowe metody poszukiwawcze, geofizyka jądrowa,
geofiz. dział geofizyki poszukiwawczej wykorzystujący metody fizyki jądrowej;
radiometria
[łac.-gr.],
dział metrologii zajmujący się pomiarami wielkości charakteryzujących różnego rodzaju promieniowanie (jonizujące, świetlne, radiowe, akustyczne) oraz pomiarami wykorzystującymi to promieniowanie.
geofizyka stosowana, geofizyka poszukiwawcza,
nauka wyodrębniona z geofizyki ogólnej, której przedmiotem zainteresowania są własności fiz. i budowa przypowierzchniowej części skorupy ziemskiej oraz zależności między właściwościami fiz. ośrodka skalnego a występowaniem w nim struktur geol. i złóż kopalin;
miernik przesunięcia fazowego między 2 przebiegami okresowymi wielkości elektr. o tej samej częstotliwości;
badania (metody) dostarczające informacji o stanie materiałów oraz wykonanych z tych materiałów elementów, urządzeń, instalacji w sposób, który nie wpływa na ich przydatność użytkową.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia