radioliza wody

Encyklopedia PWN

radioliza
[łac.-gr.],
przemiany chem. zachodzące w obiekcie w wyniku działania nań promieniowania lub cząstek o wysokiej energii;
dział chemii zajmujący się chem. skutkami działania promieniowania lub cząstek o wysokiej energii na materię;
radioterapia
[łac.-gr.],
jedna z podstawowych (oprócz chirurgii i chemioterapii) metod leczenia chorób nowotworowych, polegająca na wykorzystaniu zdolności promieniowania jonizującego do niszczenia żywych komórek.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia