radiacja adaptatywna

Encyklopedia PWN

radiacja adaptatywna, radiacja przystosowawcza, radiacja adaptacyjna,
biol. proces różnicowania się grupy systematycznej na wiele mniejszych jednostek zajmujących rozmaite nisze ekologiczne i odmiennych pod względem cech anatomicznych i fizjologicznych;
ogół gat. zwierząt występujących na wyspach, charakteryzujące się określonymi przystosowaniami, wykształconymi w drodze ewolucji.
dywergencja
[łac. dis˜ ‘roz˜’, vergo ‘dążę’],
biol. proces rozszczepienia linii ewolucyjnej, gdy w miejsce jednego gatunku macierzystego powstają dwa (lub więcej) gatunki potomne (można też mówić o dywergencji poszczególnych cech czy organów);
proces przyrodniczy prowadzący na przestrzeni wielu pokoleń do kierunkowych zmian na najróżniejszych poziomach organizacji świata ożywionego od zmian budowy, sposobu funkcjonowania i zachowania się organizmów w kolejnych ich pokoleniach, poprzez zmiany kategorii ekologicznej grup organizmów i ich znaczenia w ekosystemach, aż po zmiany struktury ekologicznej i biogeograficznej życia na Ziemi.
określenie zjawisk ewolucyjnych, które rozegrały się z początkiem kambru i doprowadziły do radykalnej zmiany charakteru ziemskich ekosystemów;
Kowalewski Władimir O., ur. 14 VIII 1842, k. Aglony (obecnie na Łotwie), zm. 28 IV 1883, Moskwa,
brat Aleksandra, mąż Sofji, ros. paleontolog i ewolucjonista;
Osborn
[ọzbo:rn]
Henry Fairfield Wymowa, ur. 8 VIII 1857, Fairfield, zm. 6 XI 1935, Garrison,
amer. zoolog i paleontolog;

Słownik języka polskiego PWN

radiacja adaptatywna «proces przystosowywania się grupy spokrewnionych organizmów do odmiennych warunków życia»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia